Nu bygger vi upp vår verksamhet i Västra Götalands olika kommuner.

 

Att arbeta för en bättre kommun, där du själv bor är en spännande uppgift.

Det finns mycket du kan påverka i din omedelbara närhet.

Fungerar din kommun bra?

Förvaltar man dina skattepengar på ett klokt sätt?

Är du nöjd med barnomsorgen, äldrevården?

Är ungdomarnas behov tillgodosedda?

Arbetar din kommun med att ge bra förutsättningar så att det skapas arbete?

Finns det anläggningar för idrott, motion, friluftsliv och rekreation?

Här är bara några få men viktiga saker uppräknade som du kan påverka i din närhet.

 

Genom Välfärdspartiet finns det chans att förbättra på många områden just i din kommun.

Vi måste kämpa tillsammans då kan vi bli starka!

Var med och påverka, gå med oss i Välfärdspartiet! 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta av oss har åsikter om vad som är bra eller dåligt i vårt samhälle. När vi läser vår dagstidning, lyssnar på radions nyheter eller ser nyhetsprogrammen på TV reagerar vi ofta på det som händer i världen. Vi tar nästan dagligen del av olika hemska men även bra händelser runt omkring oss. Ibland tycker vi att det är för slappt i samhället och ibland kanske för hårt.

I Västra Götaland går ca 80-90 procent av våra landstingsskatter till sjukvården. Många av oss har på något sätt kommit i kontakt med vården, kanske som patient eller anhörig. En del av oss har bara gott att säga andra är kanske inte lika nöjda.

Du har säkert själv egna erfarenheter om vad som är bra och åsikter om vad som kan bli bättre, det har i stort sett alla.

I Välfärdspartiet är vi många människor som har precis samma erfarenheter som du, vi är engagerade och inställda på att behålla det som är bra samtidigt som vi vill förändra det som kan bli bättre.

Du är en del av vårt samhälle, du är viktig och dina erfarenheter behövs när vi bygger ett bättre Västra Götaland, du ska inte stå utanför.

Att vilja förbättra samhället är bra men inget värt om jag inte gör något.

I Välfärdspartiet kan alla hjälpa till med något. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet. Alla har vi tid att göra något, det viktiga är att du själv bestämmer hur mycket du vill göra. Det finns många olika arbetsuppgifter i partiet.

Din insats för ett bättre Västra Götaland är värdefull för oss alla, var med och påverka i Välfärdspartiet !

 

 

Välfärdspartiet
Hem  Om partiet  Organisation  Kontakta oss  Politik  Aktuellt  Debatt  Arkiv  Länkar