Om Välfärdspartiet

 
I vårt parti symboliserar hjärtat ärlighet, trygghet och ansvar!
 
Partiet bildades 2005 och finns registrerat hos Valmyndigheten och har partinamnet skyddat i Västra Götaland. Välfärdspartiet är ett fristående tvärpolitiskt parti, vi har ingen koppling till något annat parti med samma eller liknande namn.

 

Ärlighet

Att vara ärlig och öppen inom politiken är det allra viktigaste för att skapa förtroende mellan politiker och invånare. Det får inte förekomma lögner, mygel eller politiskt bedrägeri. Vi lovar dig ärlighet och öppenhet. Vi hoppas på många röster och därmed politiskt inflytande.

Trygghet

Alla människor har ett behov av att bli sedda, vara accepterade och känna sig trygga. Välfärdspartiet vill skapa ett samhälle där du känner trygghet vilket är en grundpelare i livets alla faser. För oss är den starka känslan av trygghet lika med välfärd, därför namnet Välfärdspartiet.

Ansvar

För oss är det mycket viktigt att ta ansvar för de politiska besluten. Vi vill utveckla kommunen inom många områden genom att förvalta Dina skattepengar på ett korrekt och balanserat sätt, det är en självklarhet för oss. Vi är fullt medvetna om att de ekonomiska resurserna är begränsade.