Våra politiker i Vänersborg

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter 
Morgan Larsson 
Bengt Rydholm 

Ersättare 
Isabell Bergman 
Magdalena Hansson

Kommunstyrelse 

Ersättare 
Morgan Larsson 

Barn- och utbildningsnämnd 

Ordinarie 
Magnus Bäckström 

Byggnadsnämnd 

Ersättare 
Isabell Bergman 

Kunskapsförbundet Väst 

Ersättare 
Bengt Rydholm

Kultur- och fritidsnämnd 

Ersättare
Thomas Larsson

Samhällsbyggnadsnämnd 

Ersättare 
Gunnar Johansson

Socialnämnd 

Ersättare 
Morgan Larsson 

Krisledningsnämnd 

Ersättare 
Morgan Larsson

Demokratiberedning 

Ordinarie  
Maria Dackeberg

Ersättare 
Anita Kamperin

Samarbetskommittén  för 
Trollhättan och Vänersborg

Ersättare
Morgan Larsson

Valberedning 

Ersättare 
Bengt Rydholm