Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Valteknisk samverkan

2014-11-20 12:00

Välfärdspartiet har kommit överens med Vänsterpartiet om en valteknisk samverkan. På samma sätt som vi gjorde under mandatperioden 2010-2014, fast då ingick också Miljöpartiet. Nu har Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna kommit fram till en ”politisk överenskommelse”.

Den styrande minoriteten har 22 mandat av fullmäktiges 51. I samtliga nämnder och styrelser får oppositionspartierna fler platser än kommunledningens partier. Den kommunala valberedningen träffas första gången 24 november. Fullmäktige fastställer på sitt möte 10 december valberedningens förslag. 

Välfärdspartiet har genom denna samverkan fått insynsplatser i sammanlagt 7 nämnder, att jämföra med den enda platsen vi var erbjudna i den stora gruppen (med S, C och MP). Man anser från den gruppen att den plats vi var erbjudna var att likställa med full insyn. Och på ett sätt kan det stämma, för just kommunstyrelsen är den yttersta nämnden där allt beslutas och ärenden skall passeras, innan kommunfullmäktige.

Välfärdspartiet ansåg ändå att detta inte var tillräckligt utan begärde att få minst en ersättarplats i de olika nämnderna för att på så sätt kunna ha full insyn, och veta vad som sägs på beredningsplan (alltså i nämnderna).

Nu, i och med valteknisk samverkan med Vänsterpartiet, har vi lyckats att få det som vi ville ha i den stora gruppen. Nu står vi givetvis ensamma men hyser ändå gott hopp om att kunna påverka och driva vår politik i framförallt fullmäktige.

Vi skall också förtydliga återigen, valteknisk samverkan är endast en samverkan där man beslutar att gå ihop för att bilda en större grupp som kan påverka fördelning av platser i de olika nämnderna. Detta skall inte förväxlas med en politisk samverkan. Vi kommer inte att komma överens med Vänsterpartiet hur vår politik skall bedrivas.

Text och bild nedan har vi lånat från Vänsterpartiets hemsida.
Picture
 
Några korta notiser: 

Plats 15 i kommunstyrelsen står mellan M+FP+KD och SD.
Hur de två tre-parti-konstellationer fördelar sina platser sinsemellan återstår att se.
SD kan ta plats med en ledamot och en ersättare i samtliga nämnder och styrelser av storlek 7 och större.

Hur Vänsterpartiet och Välfärdspartiet fördelar uppdrag som ordinarie ledamot och som ersättare emellan sig framgår av kolumnen till höger i tabellen ovan.

Inte i fullmäktige och inte heller i någon av ovanstående nämnder och styrelser kommer den styrande grupperingen S+C+MP att ha egen majoritet. I nämnderna och i kommunstyrelsen har oppositionspartierna tillsammans alltid en 
röst mer.
Publicerat i: Alla, 2014, Allmänt, Vänersborg

 
 
:) ;) :D :( :O :P :| :S     

 

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"