Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Stora förbättringar för äldre och anhöriga!

2014-04-24 12:00 | 0 kommentarer

Till Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun

Angående inrättande av en äldreombudsman. Välfärdspartiet vill forma ett samhälle där alla känner trygghet vilket är en grundpelare i livets alla faser.Alltför ofta kommer rapporter om att äldreomsorgen inte fungerar, varje fall är ett för mycket. Även om det finns system för avvikelsehantering och kvalitetsuppföljning så är det inte tillräckligt.Många äldre kan känna en oro för framtiden, man känner sig inte trygg, hur ska det bli när krafterna avtar? Äldre är på många sätt en svag grupp, speciellt när man blir beroende av andras omvårdnad och service. Är man sjuk, ålderssvag eller av annan anledning behöver vård, hjälp eller annan omsorg av kommunen, då ska man också få det. Vården och omsorgen av äldre måste alltid fungera.

Det kan finnas en risk för att äldre och deras anhöriga kan känna ett beroendeförhållande gentemot kommunen. Av dessa skäl kan det finnas en tvekan och osäkerhet i kontakten med kommunala företrädare om man upplever att man inte får den service och omvårdnad man har rätt till eller servicen är utformad på ett sätt som man inte önskar.

För den som har starka anhöriga är detta kanske mindre komplicerat, förhoppningsvis kan de föra den äldres talan. Men för den som inte har en sådan tillgång och där även anhöriga behöver hjälp och stöd behövs ett annat ombud.

För att säkerställa en hög kvalitet och god vård och omsorg av äldre behövs en fristående kommunal äldreombudsman. Välfärdspartiet anser därför att Vänersborgs kommun börinrätta en äldreombudsman.

Äldreombudsmannen skall vara en företrädare för de äldre, men också ett stöd för deras anhöriga. Han/hon skall ha en stark fristående ställning gentemot politiker och personal i kommunen och vara de äldres ombud och röst. Ombudsmannen skall vara en neutral instans dit äldre och anhöriga kan vända sig för att få råd och stöd. En annan viktig funktion är, att vid behov kunna hänvisa och förmedla kontakter till ansvariga, liksom att dokumentera och följa upp inkomna synpunkter.

Äldreombudsmannen bör verka under kommunstyrelseförvaltningen.

För att stödja och underlätta för Vänersborgs äldre och deras anhöriga föreslår vi således fullmäktige besluta, att en obunden äldreombudsman så snart som möjligt inrättas i Vänersborgs kommun.

Vänersborg den 24 mars 2014
Morgan Larsson
Välfärdspartiet

Publicerat i: 2014, Alla, Motioner, Vänersborg, Äldreomsorg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"