Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Valteknisk samverkan

2014-11-20 12:00 | 0 kommentarer

Välfärdspartiet har kommit överens med Vänsterpartiet om en valteknisk samverkan. På samma sätt som vi gjorde under mandatperioden 2010-2014, fast då ingick också Miljöpartiet. Nu har Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna kommit fram till en ”politisk överenskommelse”.

Den styrande minoriteten har 22 mandat av fullmäktiges 51. I samtliga nämnder och styrelser får oppositionspartierna fler platser än kommunledningens partier. Den kommunala valberedningen träffas första gången 24 november. Fullmäktige fastställer på sitt möte 10 december valberedningens förslag. 

Välfärdspartiet har genom denna samverkan fått insynsplatser i sammanlagt 7 nämnder, att jämföra med den enda platsen vi var erbjudna i den stora gruppen (med S, C och MP). Man anser från den gruppen att den plats vi var erbjudna var att likställa med full insyn. Och på ett sätt kan det stämma, för just kommunstyrelsen är den yttersta nämnden där allt beslutas och ärenden skall passeras, innan kommunfullmäktige.

Välfärdspartiet ansåg ändå att detta inte var tillräckligt utan begärde att få minst en ersättarplats i de olika nämnderna för att på så sätt kunna ha full insyn, och veta vad som sägs på beredningsplan (alltså i nämnderna).

Nu, i och med valteknisk samverkan med Vänsterpartiet, har vi lyckats att få det som vi ville ha i den stora gruppen. Nu står vi givetvis ensamma men hyser ändå gott hopp om att kunna påverka och driva vår politik i framförallt fullmäktige.

Vi skall också förtydliga återigen, valteknisk samverkan är endast en samverkan där man beslutar att gå ihop för att bilda en större grupp som kan påverka fördelning av platser i de olika nämnderna. Detta skall inte förväxlas med en politisk samverkan. Vi kommer inte att komma överens med Vänsterpartiet hur vår politik skall bedrivas.

Text och bild nedan har vi lånat från Vänsterpartiets hemsida.
Picture
 
Några korta notiser: 

Plats 15 i kommunstyrelsen står mellan M+FP+KD och SD.
Hur de två tre-parti-konstellationer fördelar sina platser sinsemellan återstår att se.
SD kan ta plats med en ledamot och en ersättare i samtliga nämnder och styrelser av storlek 7 och större.

Hur Vänsterpartiet och Välfärdspartiet fördelar uppdrag som ordinarie ledamot och som ersättare emellan sig framgår av kolumnen till höger i tabellen ovan.

Inte i fullmäktige och inte heller i någon av ovanstående nämnder och styrelser kommer den styrande grupperingen S+C+MP att ha egen majoritet. I nämnderna och i kommunstyrelsen har oppositionspartierna tillsammans alltid en 
röst mer.
Publicerat i: Alla, 2014, Allmänt, Vänersborg

Valteknisk samverkan

2014-11-20 12:00 | 0 kommentarer

Välfärdspartiets förhandlare har idag (läs onsdag) den 19/11 gjort ett handslag med Vänsterpartiets förhandlare om att ingå en valteknisk samverkan. Vad detta kommer att innebära för partiet återkommer vi med.

Publicerat i: 2014, Alla, Allmänt, Vänersborg

En sammanfattning om eftervalsläget 2014

2014-11-18 12:00 | 0 kommentarer

Välfärdspartiet tappade 343 röster jämfört med valet 2010. Vi klarade ändå att behålla våra två mandat som vi hade förra mandatperioden, vilket innebär två ledamöter i kommunfullmäktige.
Någon vecka efter att valresultatet stått klart blev vi uppringda av socialdemokraternas Marie Dahlin, med en fråga om vi var intresserade att ingå i en koalition tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det blev en del möten både med de inbjudande aktörerna och även internt i vår kommungrupp. Efter många turer, vridande och vändande kom Välfärdspartiets kommungrupp fram till att det fanns stora fördelar med att ingå i samarbetet.
Från Välfärdspartiet var vi lite frågande till den snabba presskonferens som blev, vi ville gärna försäkra oss om att mer var färdigt innan man gick ut offentligt. De större partierna hörsammade inte vår oro utan ansåg att det var bråttom att offentliggöra.
Vi har sedan haft olika diskussioner/förhandlingar om förhållningsregler och vilken politik som ska föras. Dessa samtal skedde under ett gott samtalsklimat, och när det gäller förhandlingar där fler skall komma överens så blir det ett givande och tagande. Självklart fanns det saker som var mindre bra enligt vår mening, men i det stora hela så anser vi att de politiska riktlinjer vi satt med och diskuterade var såpass bra att vi skulle kunna stödja detta, och på så vis kunna fortsätta samarbetet.
När vi sedan kom till fördelningen av platser i de olika nämnderna, så lämnade vi in en lista med önskemål. Välfärdspartiet har två mandat själv, och kan inte av egen kraft få några platser. Men i samarbetet räknade vi med att få från de andra. Vi såg det som en självklarhet att om man skall vara med och styra så måste man få insyn. Tyvärr ansåg inte de andra samarbetspartierna detta, utan man var generösa och lovade att Välfärdspartiet skulle få en ordinarie plats i kommunstyrelsens samt en ersättarplats i valnämnden. (Valnämnden är den nämnd som jobbar med att ta in förslag och behandla dessa inför att det skall väljas till nämnderna i kommunfullmäktige. Alltså en nämnd som endast är aktiv i början av mandatperioden och sedan ingenting alls om inget oförutsett inträffar.)
Då vi inte skulle få mer insyn än just en plats i kommunstyrelsen, så började vi överväga om vi skulle dra oss ur samarbetet. Men vi gick ändå en sista gång till samverkanspartiernas sammankallande Marie Dahlin (S) med ett krav. För fortsatt samarbete så kräver vi insynsplatser i nämnder. Ordinarie eller ersättare. Om vi inte får detta så avbryts samarbetet omgående. Och så blev det. De andra kunde inte tillmötesgå våra krav.
Att sitta med och styra i kommunen, och inte vara representerade i nämnder är för oss ohållbart. Visserligen skulle vi ingå i en särskild samverkansgrupp som skulle diskutera politiken och där vi skulle vara en röst av fyra, men samtidigt ser vi svårigheter i det när vi inte vet vad som sker i de olika nämnderna.
Just nu står vi ensamma. Vi kan fortsätta att driva vår egen politik som förut, visserligen svårare med endast våra 2 mandat. Men vi behöver inte rätta oss efter andra, och vi kan även fritt skriva motioner etc, som skulle blivit begränsat i ett samarbete.
Välfärdspartiet undersöker även om man kan komma överens med andra partier om en
valteknisk samverkan, samma typ av samverkan vi hade med Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2010. Alltså ingen politisk enighet, utan just bara en samverkan för att bilda en större grupp inför valen av platser till nämnder. Vi ser goda möjligheter till att det skulle kunna gå att skapa något där vi kan få en större utdelning än det vi skulle fått i den styrande koalitionen. Hur detta kommer att se ut och om det är möjligt återkommer vi med när det är klart.

Publicerat i: 2014, Alla, Allmänt, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"