Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Skamlig prestige i fullmäktige!

2014-06-16 12:00 | 0 kommentarer

Hela 57 hushåll på Blåsut har lämnat in ett gemensamt medborgarförslag om att ytan Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2, på sätt det finns beskrivet i detaljplan B30, ska ändras och definieras som parkmark i stället för kvartersmark. Frågan berör en 80 år gammal och i dagens samhälle omodern detaljplan som tyvärr blivit en prestigefråga för ett flertal partier i Vänersborg. Tyvärr blir de boende i området drabbade av ofattbar politisk prestige.

Att iordningställa marken så att man kan bygga hus, förutom att göra väg i det delvis otillgängliga lilla området inne bland villorna, är i högsta grad olämpligt. Det är ofattbart att en majoritet av kommunpartierna vill avslå medborgarnas förslag. 

Denna fråga har behandlats tidigare genom en motion inlämnad av Välfärdspartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet där dessa partier motionerade om att området skulle ändras från kvartersmark till allmän platsmark - natur. Denna motion avslogs då av kommunfullmäktige.

Även den här gången har Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna avslagit förslaget. Skillnaden från tidigare är att Centerpartiet nu har ändrat sig och vill avslå det man tidigare föreslog! Det är tydligen så att Marie Dahlin (S) nu beordrat Bo Carlsson (C) att rätta in sig i ledet och rösta som hon vill.

Vi anser att de partier som vill avslå förslaget inte behandlar invånarna i området på ett bra sätt, det är olämpligt och av flera orsaker helt fel att bygga i området. Vi kan inte förstå motiveringen till att rösta emot förslaget, det är inget annat än prestige. Välfärdspartiet kommer yrka att fullmäktige skall säga JA till invånarnas medborgarförslag.

Publicerat i: 2014, Alla, Allmänt, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"