Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Risk för odemokratisk behandling

2013-10-30 12:00 | 0 kommentarer

I november 2011 lämnade Välfärdspartiet in en motion till Kommunfullmäktige i Vänersborg. Rubriken på motionen är Medborgarförslag och partiets mening är att alla folkbokförda i Vänersborgs kommun ska få lägga förslag till kommunfullmäktige. En ledamot i fullmäktige kan lämna en motion medan övriga medborgare i kommunen lämnar förslag.

Morgan Larsson

I november 2012 beslutade fullmäktige, efter lång debatt, att anta motionen och medge medborgare att lämna förslag till kommunfullmäktige.

Gången för en motion är att en eller flera ledamöter skriver den och lämnar handlingen till fullmäktige. Där tar man beslut om att remittera motionen till kommunstyrelsen, en eller flera nämnder. Dessa har att yttra sig över den. Till slut hamnar den i kommunstyrelsen som beslutar föreslå fullmäktige att ta ett visst beslut i frågan. I fullmäktige kan sedan samtliga ledamöter rösta för eller emot motionen, det är verklig demokrati. Alla förtroendevalda måste ha ovillkorlig rätt att yttra sig.

I september 2013 var frågan uppe i fullmäktige för beslut att anta rutin för hantering av medborgarförslag. Som en del av fullmäktiges beslut står det i beslutstexten: ”Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.” Välfärdspartiet protesterade och yrkade att denna text skulle lyftas bort från beslutet men fick inget stöd från något annat parti, vilket vi anser är häpnadsväckande.

Vad innebär då det felaktiga beslutet?

Om Kommunfullmäktige exempelvis beslutar att lämna ett inkommet förslag till Kulturnämnden för beslut, kan bara de fyra partier som är representerade i nämnden fatta beslut i frågan. Eftersom det är nio partier i fullmäktige innebär detta att de övriga fem partierna inte inte kan vara med och påverka beslutet!

Välfärdspartiet anser att det är fel och odemokratiskt. Dessutom kan inte förslagsställaren vara med och lyssna på synpunkterna kring förslaget, vilket också är fel.

Ett citat ur Vision Vänersborg:”En kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande.” Detta när inte ens fullmäktiges befolkningsföreträdare har rätt att yttra sig.

Vänersborgs kommun, oj, oj!

Publicerat i: 2013, Alla, Vänersborg

Polisorganisationen inte bara Välfärdspartiets bekymmer!

2013-10-09 12:00 | 0 kommentarer

Polisförbundets huvudskyddsombud i Västra Götaland heter Anders Carlsson. Han har gjort ett intressant uttalande i TTELA och säger ”Vi kan aldrig vara för många poliser i yttre tjänst. Om man lägger ner stationer, centraliserar och låter färre jobba på mindre orter, då jobbar vi inte förebyggande. Vi är inte där vi borde vara, det är omöjligt. Vi kommer först när något redan har hänt.”Carlsson talar om brottsförebyggande och när något redan har hänt, han syftar på de som bor i mindre orter. De har inte det skydd som de har rätt till, detta begriper tusentals poliser. Men inte den hösta polisledningen, politikerna (i polisstyrelsen) i Västra Götaland och chefer i Vänersborgs närområde, Niklas Hallgren i Uddevalla och Klas Johansson i Trollhättan. I Vänersborg finns inte längre några polischefer kvar.

Välfärdspartiet skrev den 4 oktober 2012 en artikel (läs här) där vi påtalade avvecklingen av Vänersborgs polishus när man bl a minskade polisens öppettider från 25 till 6 timmar i veckan. Vi bjöd in andra kommunpartier att tillsammans med oss i Välfärdspartiet kämpa för att behålla polisen i Vänersborg. Inte något parti i kommunen har visat sig intresserade.

Hur ser det ut i dag, snart ett år efter vårt rop på hjälp? Polisstationen är fortfarande bara öppen 6 timmar i veckan för allmänheten trots att det finns personal så man kunde ha öppet 25 – 30 timmar. I Vänersborgs polishus arbetar det i dag två personer i receptionen men entrédörren är mestadels låst för invånarna. Det har inte skett någon förbättring. Det är bara att öppna dörrarna för allmänheten, det finns redan personal som är redo att ta emot allmänhetens besök i polishuset men det förstår inte Hallgren/Johansson.

Anders Carlsson anser att dagens polisorganisation i Västra Götaland är bristfällig, hur skulle det vara om polisledningen för en gångs skull lyssnade på personalen? Hur skulle det vara om politikerna i Vänersborg gemensamt skulle arbeta för att kommuninvånarna får ett bättre skydd och bättre tillgång till polisen när vi nästan dagligen tar del av brottsutvecklingen med våld, övergrepp, stölder, åldringsbrott med mera i vårt område?

De andra åtta partierna i Vänersborgs fullmäktige måste också reagera, inte bara vi i Välfärdspartiet.

Vi bjuder härmed in de andra partierna i Vänersborgs kommun att kontakta oss för att agera gemensamt, för att alla dagar öppna vårt polishus i Vänersborg. Vi har lika stor rätt att möta poliser i vår kommun som man har i Uddevalla och Trollhättan.

Publicerat i: 2013, Alla, Vänersborg

Öppna dörrarna på Vänersborgs polishus

2013-10-09 12:00 | 0 kommentarer

Polisförbundets huvudskyddsombud i Västra Götaland heter Anders Carlsson. Han har gjort ett intressant uttalande i TTELA och säger ”Vi kan aldrig vara för många poliser i yttre tjänst. Om man lägger ner stationer, centraliserar och låter färre jobba på mindre orter, då jobbar vi inte förebyggande. Vi är inte där vi borde vara, det är omöjligt. Vi kommer först när något redan har hänt.”

Carlsson talar om brottsförebyggande och när något redan har hänt, han syftar på de som bor i mindre orter. De har inte det skydd som de har rätt till, detta begriper tusentals poliser. Men inte den hösta polisledningen, politikerna (i polisstyrelsen) i Västra Götaland och chefer i Vänersborgs närområde, Niklas Hallgren i Uddevalla och Klas Johansson i Trollhättan. I Vänersborg finns inte längre några polischefer kvar.

Välfärdspartiet skrev den 4 oktober 2012 en artikel (läs här) där vi påtalade avvecklingen av Vänersborgs polishus när man bl a minskade polisens öppettider från 25 till 6 timmar i veckan. Vi bjöd in andra kommunpartier att tillsammans med oss i Välfärdspartiet kämpa för att behålla polisen i Vänersborg. Inte något parti i kommunen har visat sig intresserade.

Hur ser det ut i dag, snart ett år efter vårt rop på hjälp? Polisstationen är fortfarande bara öppen 6 timmar i veckan för allmänheten trots att det finns personal så man kunde ha öppet 25 – 30 timmar. I Vänersborgs polishus arbetar det i dag två personer i receptionen men entrédörren är mestadels låst för invånarna. Det har inte skett någon förbättring. Det är bara att öppna dörrarna för allmänheten, det finns redan personal som är redo att ta emot allmänhetens besök i polishuset men det förstår inte Hallgren/Johansson.

Anders Carlsson anser att dagens polisorganisation i Västra Götaland är bristfällig, hur skulle det vara om polisledningen för en gångs skull lyssnade på personalen? Hur skulle det vara om politikerna i Vänersborg gemensamt skulle arbeta för att kommuninvånarna får ett bättre skydd och bättre tillgång till polisen när vi nästan dagligen tar del av brottsutvecklingen med våld, övergrepp, stölder, åldringsbrott med mera i vårt område?

De andra åtta partierna i Vänersborgs fullmäktige måste också reagera, inte bara vi i Välfärdspartiet.

Vi bjuder härmed in de andra partierna i Vänersborgs kommun att kontakta oss för att agera gemensamt, för att alla dagar öppna vårt polishus i Vänersborg. Vi har lika stor rätt att möta poliser i vår kommun som man har i Uddevalla och Trollhättan.

Publicerat i: 2013, Alla, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"