Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Om budgeten och Gläntan

2013-09-23 12:00 | 0 kommentarer

Välfärdspartiet har tillsammans med M, Fp, Mp och Kd lagt ett gemensamt budgetförslag för Vänersborgs kommun 2014. Om inget oförutsett inträffar som förändrar förutsättningarna kommer vi att rösta för detta förslag vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2013.

Ett tungt vägande skäl till partiets ställningstagande är att driftsbudgeten för 2014 är finansierad, det vill säga intäkter och kostnader tar ut varandra och det blir ett 0-resultat. Kommunen behöver inte låna pengar och vi har planerat för en kontrollerad och ansvarsfull ekonomi.

Välfärdspartiet har ingen plats i budgetberedningen och har därför inte kunnat påverka processen förrän i slutskedet. Socialdemokraterna och Centern har inte tillfört något om budgeten i nämnderna. Vänsterpartiet har haft yrkanden i nämnderna men för övrigt inte tillfört något. S har lagt ett budgetförslag på minus 14,7 miljoner och V ett förslag på minus 32 miljoner. Det senare förslaget innebär en ökad bankskuld på 32 miljoner plus ränta på lånet som ska betalas tillbaka.

Den senaste tiden har äldreboendet Gläntan varit i fokus på bloggar, insändare och i olika artiklar. 

Gemensam nämnare tycks vara att boendet ska läggas ner. Detta är FEL. Ett fåtal politiker som påstår detta och som borde veta bättre går medvetet ut i media och skrämmer bland andra anhöriga till boende på Gläntan.

Gläntan drivs i dag, vad vi erfar, på dispens. Boendet uppfyller inte fullt ut Socialstyrelsens krav på boendestandard. Bland annat delar flera boende samma toaletter vilket inte är godkänd standard. Detta borde ha varit åtgärdat tidigare men så har ej skett på grund av andra prioriteringar och kommunens dåliga ekonomi. Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård. Eftersom våra äldre inte kan bo på en byggarbetsplats måste de tillfälligt bo på annan plats tills ombyggnaden är klar. När allt är klart, nytt och efter fastställda normer kommer de boende att flytta tillbaka till Gläntan som efter ombyggnaden kan ta emot ytterligare ett 20-tal personer än i dag. Förr eller senare måste byggnaden åtgärdas, det blir samma påverkan för våra boende när vi än bygger om.

Förtroendevalda har en skyldighet gentemot kommuninvånarna att ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi kan inte handla för pengar som inte finns. S, V och C tar inte detta ansvar vilket är beklagligt. Välfärdspartiet har tagit ansvar för de boende på Gläntan och för kommuninvånarnas skattepengar.

Publicerat i: 2013, Alla, Vänersborg, Äldreomsorg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"