Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Välfärdspartiet röstade rätt

2013-01-20 12:00 | 0 kommentarer

När Välfärdspartiet, vid Socialnämndens sammanträde den 29 mars 2012, beslutade att stödja socialchefen Sture Johanssons förslag att fortsätta entreprenadavtalet med Carema Care kritiserades partiet för detta.

Lennart Niklasson (S) kallade det för skandal och ”den alltid bäst vetande” Lutz Rininsland (V) fann det motbjudande att höra på Morgan Larssons kontrollfrågor om Carema före beslutet och menade att Larsson kastade tärning för att se hur han skulle rösta.

I protokollet från Socialnämndens sammanträde den 20 december 2012 (§ 220) kan man läsa att en tillsyn av Carema Care i Brålanda utförts avseende det gångna året.

Resultatet av kontrollen kan man inte läsa i den tunna protokolltexten däremot skedde en utförlig redovisning vid socialnämndens sammanträde i december 2012.

Välfärdspartiet kan meddela att det inte framkom någon anmärkning av Caremas verksamhet. De brister som tidigare fanns är alla åtgärdade och socialförvaltningens personal var mycket nöjda.

Det känns bra, att Välfärdspartiet tog rätt beslut vid socialnämndens sammanträde i mars 2012.

Publicerat i: 2013, Alla, Vänersborg, Äldreomsorg

Nej blev Ja

2013-01-12 12:00 | 0 kommentarer

Välfärdspartiets motion om medborgarförslag orsakade debatt och beslut som aldrig tidigare inträffat i Vänersborgs kommunfullmäktige.
Ett av de märkligaste beslut som någonsin tagits i i Vänersborgs fullmäktige togs onsdagen den 14 november, då fullmäktige till slut enhälligt beslutade att säga ja till Välfärdspartiets motion om medborgarförslag. Men det hände mycket innan dess och fram till detta beslut var det en lång och krokig väg.

Först avslog Demokratiberedningen hela motionen. Därefter yrkade Kommunstyrelsens Arbetsutskott också avslag som dock inte var enigt. Efter detta yrkade följande ledamöter i Kommunstyrelsen avslag:

Marie Dahlin (S) , Johan Ekström (Fp) , Henrik Josten (M) , Lena Eckerbom-Wendel (M) , Anders Forsström (M) , Marie-Louise Bäckman (Kd) , Joakim Sjöling (S) , Benny Augustsson (S) , Lennart Niklasson (S) , Mats Andersson (C) och Gunnar Lidell (M). Fyra ledamöter i kommunstyrelsen yrkade bifall till motionen, James Bucci (V) , Lutz Rininsland (V) , Marika Isetorp (Mp) och Per Sjödahl (Mp).

När ärendet slutligen kom upp i fullmäktige var utgången den att partier med tillsammans hela 35 mandat yrkade avslag på motionen. Bland de avslagsyrkande fanns alla tre kommunalråden och fullmäktiges ordförande. När sedan den långa debatten var slut hade motionen i fullmäktige vandrat från avslag till återremiss till ett enhälligt bifall till motionen. Alla partier var till slut överens, Välfärdspartiets motion var bra. Ja, Välfärdspartiets politik är bra!

Enligt gamla politiker har en sådan ändring från Nej till Ja aldrig tidigare hänt i Vänersborgs fullmäktige. Samtidigt skrämmer detta på ett sätt och en undran kommer, hur väl är ledamöterna insatta i alla de förslag och beredningar som ligger till grund för besluten i kommunstyrelse och fullmäktige och var finns omdömet? Man kan verkligen bli fundersam.

Publicerat i: 2013, Alla, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"