Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Välfärdspartiet tar ansvar!

2012-07-23 12:00 | 0 kommentarer

Vid socialnämndens sista möte före sommaruppehållet, torsdagen den 28 juni 2012, behandlades bland annat frågan om ”Rutin för tillsyn av entreprenad Brålanda”.

Först lite bakgrund.

Vid socialnämndens sammanträde, torsdagen den 29 mars 2012, beslutade Välfärdspartiet att stödja förslaget ”att utnyttja optionsrätten enligt avtal med Carema Care AB med förlängning 2 år, till och med 2015-01-31, och uppdra åt socialnämndens ordförande och socialchefen att underteckna uppgörelsen”.

Välfärdspartiet röstade också för ett tilläggsförslag från Ann-Britth Fröjd (C) ”Att socialnämnden erhåller kontinuerlig rapportering om utvecklingen av verksamheten samt att en utvärdering görs och redovisas för socialnämnden i maj 2013 som underlag för nytt ställningstagande”.

Från Välfärdspartiet var vi på sammanträdet mycket tydliga med att nämnden måste få fortlöpande rapporter om verksamheten i Brålanda.

Vid dagens sammanträde, den 28 juni, behandlades frågan om rutiner för tillsyn av verksamheten i Brålanda. Förvaltningen hade vad jag förstår tillsammans med socialnämndens presidium, Tove af Geijerstam (Fp), Lennart Niklasson (S) och Marie-Louise Bäckman (Kd) utarbetat ett förslag på tider för översyn av Vad, När, Hur och Ansvar.

Morgan Larsson i Välfärdspartiet hade synpunkter på förslaget och framförde att det inte motsvarar tidigare beslut i socialnämnden. Förslaget motsvarade inte beslutet om”kontinuerlig rapportering om utvecklingen av verksamheten”. Med förslaget gick nämnden, enligt Larsson, emot sitt eget tidigare beslut.

Här följer en tabell över socialförvaltningens förslag och Välfärdspartiet ändringsförslag.
Vad
 

Dokumentation – Procapita.
 
Oanmälda tillsyner gällande bemanning.
 
Uppföljning av 8 förutbestämda rutiner HSL.
Kontakt med läkare och annan hälso- sjukvårdspersonal.
Läkemedelshantering.
Delegering.
Medicintekniska produkter.
Trycksår.
Fall och fallskador.
Undernäring.
Rehabilitering.
 
Genomförandeplan.
Ankomstsamtal.
Kontaktperson.
Egentidsgarantin.
Anhörigråd/närståenderåd.
Brukarråd
 
Ankomstsamtal
Synpunkter och klagomål
Anhörigträff
Brukarråd.
 
Information till socialnämnden.
När –förvaltningens förslag
 

Sol, HSL, LSS 
En gång per år.
 
Sol, HSL, LSS
Minst två gånger per år.
 
HSL -En gång per år.


 
 
 
 
Sol -En gång per år.

 
LSS -En gång per år. 
En gång per år december. Samt om avvikelser från avtalet sker alternativt om allvarliga kvalitetsbrister upptäcks, vidtillsyn.Exkl. lex Sarah och lex Maria
 
Välfärdspartiets förslag
 
Två gånger per år.
 
Fyra gånger per år.
 
Två gånger per år.


 
 
 
Två gånger per år.

 
 
 
 
Två gånger per år.
 
 
 
Tre gånger per år.
Denna tabell visar tydligt på Välfärdspartiets krav på tätare tillsyn och därigenom bättre kontroll av vård och verksamhet. Samtliga partier röstade ner Välfärdspartiets förslag. Dessa partier ansåg att förvaltningens förslag  var tillräckligt trots att man tidigare starkt kritiserat Caremas verksamhet i Brålanda. 
Nedanstående ledamöter ville ha en sämre tillsyn och mindre kontroll av verksamheten i Brålanda än vad Välfärdspartiet ville.

Tove af Geijerstam (Fp)
Lennart Niklasson (S)
Jarl Helgegren (Kd)
Jeanette Dahlbom (M)
Henrik Harlitz (M)
Irma Fredriksson (M)
Johanna Olsson (S)
Reidar Eriksson (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Lutz Rininsland (V)
Marianne Ramm (V)
Anna-Karin Sandberg (Mp)

Anmärkningsvärt att inte Niklasson (S), Rininsland (V) och Sandberg (Mp) ville ha tätare kontroller. Tydligen är det inte längre så viktigt att socialnämnden noga följer upp vilken tillsyn och vård de äldre får i ”Caremas äldreomsorg”.

Den kontroll som Välfärdspartiet förespråkade påverkar varken verksamhet eller nämndens ekonomi på ett negativt sätt.
I Välfärdspartiet vill vi att de äldre, deras anhöriga och personalen skall känna sig trygga och alla skall må bra i Brålandas äldreomsorg.
Det låter och skramlar mycket från vissa politiker i nämnden, men när det kommer till verkliga beslut är det ganska tomt.

Finns det ett ordspråk eller liknande som börjar , ”tomma tunnor . . .? ”  eller, jag kanske minns fel.

Morgan Larsson
Ledamot i Socialnämnden
Välfärdspartiet
Publicerat i: Alla, 2012, Äldreomsorg, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"