Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

En självklar rättighet!

2012-05-22 12:00 | 0 kommentarer

Till fullmäktige i Vänersborgs kommun
Angående ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder.

Enligt upplysning lämnad vid extra sammanträde i kommunstyrelsen den 10 maj 2012 finns det i dag inga regler i kommunen vad gäller ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder. Vi anser det är viktigt att varje parti kan nå ut till sina väljare med det arbete som läggs ner för att driva partiets frågor i de styrelser och nämnder där de fått plats. Representeras partiet enbart av en ersättare finns det i dag inga möjligheter att som de ordinarie ledamöterna i kommunens protokoll visa sin åsikt genom röstning och reservationer.

Den enda möjlighet som finns för en ersättare att visa att han eller hon arbetat för att hävda sitt partis åsikt är att skriva en protokollsanteckning i ärendet. Det som småpartierna säger i styrelser och nämnder når inte väljarna, eftersom de inte bjuds in till de stora partiernas presskonferenser, och media av protokollen inte kan utläsa hur de tagit ställning. Vi anser att det är en demokratisk rättighet att väljarna får veta hur deras förtroendevalda arbetar för deras sak.

Vi föreslår att reglementen för samtliga styrelser och nämnder i Vänersborgs kommun ändras och utformas så att icke tjänstgörande ersättare tillåts anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.

Vänersborg den 22 maj 2012                                                                                        

Morgan Larsson                                                                                                
Välfärdspartiet
Ledamot i Kommunfullmäktige
Vänersborgs kommun

Publicerat i: 2012, Alla, Motioner, Vänersborg

Välfärdspartiet säger nej till kommunalförbundet!

2012-05-13 12:00 | 0 kommentarer

Torsdagen den 10 maj var det EXTRA sammanträde i Vänersborgs kommunstyrelse. På dagordningen: Fråga om att bilda ett kommunalförbund för de frivilliga skolformerna mellan Vänersborgs och Trollhättans kommuner. Kommunstyrelsen skulle också besluta om att anta förbundsordning, reglemente samt att teckna ett konsortialavtal.

Välfärdpartiets Morgan Larsson som har en plats som ersättare i styrelsen var närvarande vid sammanträdet. Alla partier hade bestämt sig i förväg, de var eniga om att säga ja till bildandet av förbundet, därför blev det ingen debatt om beslutet.  Det uppstod förvirring bland ledamöterna när Morgan Larsson säger ”här framför er ligger förslag till en förbundsordning och ett konsortieavtal. Har ni alla studerat dessa handlingar, så ni vet vad ni ska godkänna i dag. Förstår ni vad det är ni ska besluta?” Nu började det bli oro i leden. En av ledamöterna ville att Morgan Larsson skulle gå igenom handlingarna och tala om för ledamöterna vad det stod och vad de egentligen innebär. Larsson avböjde eftersom han inte var förberedd på detta och som ersättare inte har något inflytande i styrelsen. Ledamöterna har inte hittills brytt sig om hans uppfattning vid diskussioner i styrelsen. Någon sade ”nu går vi till beslut, sedan har vi flera månader på oss att se vad detta innebär innan förbundet ska börja verka den 1 januari 2013”. För oss i Välfärdspartiet är det uppenbart att Vänersborgs politiker inte fullt ut vet vad beslutet innebär. Det är alltför bråttom, någon riktig konsekvensanalys, kostnader, för och emot har inte utretts. Temat tycks vara ”Vi beslutar, sedan får vi se hur det blir”. Inte första gången politiker beslutar enligt det förhållningssättet i Vänersborg.                                                                                                                           
Det har varit centrala förhandlingar med facken, dessa har slutat i oenighet. Förbunden Kommunal och Vision har i protokoll bland annat efterlyst en konsekvensanalys. De ekonomiska förutsättningarna för de båda kommunerna ska vara kända, likvärdiga, klargjorda och i balans. Det saknas en tydlig redovisning kring vilka synergieffekter ett kommunalförbund får för övriga verksamheter i kommunen. Välfärdspartiet håller med fackförbundens åsikter i alla delar. Vänersborgs politiker vet inte ens vad allt detta kostar skattebetalarna.   
                                                   
Under sammanträdet frågade Morgan Larsson om han fick lägga en protokollsanteckning till protokollet. 
Nu blev det förvirring igen eftersom ingen visste om det var tillåtet. Efter en lång utredning med kontroll i lagar och regler kom de vise damerna/männen fram till att det inte finns några bestämmelser om detta. Ordföranden Gunnar Lidell (M) beslutade då att Larsson inte fick skriva någon anteckning i protokollet. Småaktigt och barnsligt tycker vi. Vad hade det haft för betydelse? Den enda av de övriga  politikerna som reagerade på Lidells beslut var Lutz Rininsland (V).

Att bilda detta kommunalförbund är helt klart ett politikerbeslut där alla partier, utom Välfärdspartiet, är eniga. Dock vet inte var och en i detalj vad beslutet innebär. Man litar till tjänstemännen vilket vi i Välfärdspartiet lärt oss att inte alltid göra. Det är ett beslut taget på alltför lös grund. Det är frustrerande att bara titta på, när politikerna behandlar frågorna på detta sätt.  Det är bara vi i Välfärdspartiet som regerar och tycker det är fel?                                                                                                                                                 

Välfärdspartiet hade yrkat avslag och i stället föreslagit att upprätta ett samverkansavtal där alla fördelar för eleverna och kommunerna hade kunnat tillgodosetts på exakt samma sätt som ett dyrbart förbund. 

Publicerat i: Alla, 2012, Kunskapsförbundet Väst

Stoppa regionchefernas fallskärmsavtal!

2012-05-05 12:00 | 0 kommentarer

Att höga chefer i Västra Götalandsregionen har orimligt höga löner visste vi redan. Nu avslöjas också att de har guldkantade fallskärmar som löses ut om de tvingas sluta sina jobb. Våra regionpolitiker måste slå näven i bordet och avskaffa dessa absurda avtal. Hur har man kunnat tillåta att de ingicks? Saknar man helt verklighetsförankring?

Under en tioårsperiod har regionchefens lön nästan fördubblats. Med 170 000 kronor i månaden tjänar Ann-Sofi Lodin mer än statsministern. Man kan bara hålla med fackliga företrädare när de säger att denna löneutveckling är skrämmande. Ändå var samtliga politiker i regionstyrelsen, från höger till vänster, ifjol eniga om denna lönesättning. Nu visar det sig att Lodin också har ett så kallat VD-avtal undertecknat av regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson (S). Detta avtal garanterar henne en fallskärm om hon missköter sig så att hon får sparken. Efter sex månaders uppsägningslön skulle hon då, på ett bräde, få mellan tre och drygt fem miljoner kronor, beroende på hur gammal hon är när hon slutar. Utan att någon avräkning sker för eventuell ny inkomst.

Våra regionpolitiker har gett regiondirektören rätt att teckna liknande avtal med andra chefer i region, en möjlighet som utnyttjats flitigt. Sedan massmedia granskat dessa orimliga avtal har Gert-Inge Andersson (S) nu aviserat en ”översyn” av möjligheten att teckna nya fallskärmar. De 25 VD-avtal som redan existerar kommer dock att finnas kvar och kan, om de löses ut, komma att kosta skattebetalarna mångmiljonbelopp.

Man måste mot denna bakgrund fråga sig om våra folkvalda i regionen helt tappat fotfästet och kontakten med dem de ska företräda, invånarna i Västra Götaland. Som Majken som i en insändare beskriver hur hon tvingas sväva i ovisshet om hon har tjocktarmscancer eller ej, eftersom hon inte får tid för röntgen. Behandling av hennes eventuella cancer dröjer givetvis ännu längre, Som dalslänningarna som i valrörelsen för ett år sedan utlovades satsningar på närsjukvården – men efter valet fick besked om fortsatt avlövning av sjukhuset i Bäckefors. Som vårdpersonal som kämpar med orimliga arbetsvillkor inom NU-sjukvården. Som patienter som tvingas leva med ständiga nedskärningar inom vården – samtidigt som man hotas med höjd regionskatt.

Publicerat i: Alla, 2012, Skola, Västra Götaland

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"