Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Carema i Brålanda

2012-03-29 12:00 | 0 kommentarer

Välfärdspartiet beslutade idag att stödja förslaget att utnyttja optionsrätten enligt avtalet med Carema Care AB med förlängning två år, till och med den 31 januari 2015.
Det innebär att Carema kommer att fortsätta bedriva den kommunala vården i Brålanda fram t o m denna tid. Om det skulle visa sig att Carema, i allt väsentligt, skulle avvika från avtalet kan kommunen omedelbart avbryta samarbetet.

Välfärdspartiet har tagit ett riktigt beslut.

Välfärdspartiet är fullt medvetet om att Carema tidigare inte levt upp till alla delar i avtalet, detta accepterar vi inte.  Vänersborgs kommun har inte gjort de uppföljningar man borde ha gjort, för att förvissa sig om att man fått den vård man köpt.

Vårdtagarna i Brålanda är enligt uppgift nöjda. Personalen har uttryckt välvilja om sin arbetsplats.

Den stora elogen i detta sammanhang skall personalen ha. De har gjort ett fantastiskt arbete.

Enligt utsago har övertid för personalen räddat situationen, då personaltätheten inte varit till fylles.

Om Vänersborgs kommun gjort de uppföljningar man borde gjort, hade bristen på personal uppdagats. Det är nu viktigt att kommunen gör både anmälda och oanmälda besök, för att förvissa sig om att allt står rätt till.

Det allra viktigaste framledes, är ju givetvis att vårdtagarna trivs och känner tillfredsställelse med sitt boende samt att personalen har en trivsam arbetssituation.

Carema bör ta sitt förnuft till fånga och verkligen ta tillfället i akt och visa vad företaget står för. Förmedla en 100 % vård för vårdtagarna och en acceptabel och trivsam arbetssituation för personalen.

Ingen entreprenör, förkastar väl ett sådant här förtroende som de nu fått i Vänersborgs kommun, utan ser till att prestera det allra bästa.

Att Välfärdspartiet röstade för Carema var för vårdtagarna och personalens bästa.

Publicerat i: Alla, 2012, Äldreomsorg, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"