Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Medborgarförslag!

2011-11-30 12:00 | 0 kommentarer

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun om att införa medborgarförslag.

I valrörelsen 2010 diskuterade vi ofta med invånarna i Vänersborgs kommun om medborgarnas rätt att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Förvånansvärt många ansåg att detta var en utmärkt idé.

I vår valfolder lovade vi medborgarna att driva denna politiska fråga i Vänersborg. För oss i Välfärdspartiet är givna löften viktiga, därför lämnar vi in denna motion som innebär en ny politisk inriktning som inte funnits tidigare i kommunens historia vad jag känner till.

Välfärdspartiets förslag i motionen är, att alla invånare som uppfyller kraven att vara valbar till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, får rätt att lämna förslag till kommunfullmäktige. Förslaget skall sedan behandlas på samma sätt och med samma villkor och regler som en motion skriven av en ledamot i fullmäktige.

Vi kallar detta för medborgarförslag.

Detta innebär en möjlighet för den som så önskar att påverka utvecklingen i kommunen genom seriösa, genomtänkta och väl utarbetade förslag till fullmäktige.

Genom detta förslag ökar tveklöst invånarnas möjlighet till delaktighet i kommunens framåtskridande.

Fullmäktige får genom detta en möjlighet att erhålla goda förslag och idéer i det politiska arbetet.

Visserligen finns det folkvalda representanter i fullmäktige som man kan vända sig till med förslag och idéer.
Men i Välfärdspartiet anser vi att möjligheten för medborgarna att utarbeta och lämna egna förslag till behandling väsentligt ökar möjligheten till mer delaktighet och ett större engagemang för den enskilde.

Vi hoppas nu att övriga partier har en positiv inställning till motionen.

Vänersborg den 22 november 2011.
Morgan Larsson
Ledamot i kommunfullmäktige
VÄLFÄRDSPARTIET

Publicerat i: 2011, Alla, Motioner, Vänersborg

Medborgardialog!

2011-11-30 12:00 | 0 kommentarer

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun om att införa medborgardialog enligt motionen. I valrörelsen 2010 diskuterade vi ofta med invånarna i Vänersborgs kommun om medborgarnas rätt och möjlighet att föra dialog direkt med de valda politikerna i Vänersborgs kommunfullmäktige. Vi fick många positiva reaktioner i diskussionerna angående denna fråga.

I vår valfolder lovade vi medborgarna att driva denna politiska fråga i Vänersborg. För oss i Välfärdspartiet är givna löften viktiga, därför lämnar vi in denna motion. Välfärdspartiets förslag i motionen är, att alla invånare som så önskar skall beredas tillfälle att minst två gånger per år föra dialog med ledande politiker i de partier som är representerade i Vänersborg kommunfullmäktige.

Detta ska vara ett tillfälle för invånarna att ställa frågor om den kommunala politiken samt att få öppna och ärliga svar från ledamöterna. Medborgardialogen skall genomföras så, att politikerna sitter på ett podie, medborgarna ställer frågor varpå de politiker som önskar får möjlighet att svara. Tillräckligt med tid skall avsättas så att alla får svar på sina frågor. Dialogen leds av en opartisk person.

Vi är övertygade om, att detta bidrar till väsentligt ökad öppenhet som med all säkerhet kommer att förbättra förtroendet för politikerna och det politiska arbetet.

Vi hoppas nu att övriga partier är positiva till motionen och lika angelägna som vi i Välfärdspartiet att ha en kommun med dialog, delaktighet och öppenhet.

Vänersborg den 22 november 2011.
Morgan Larsson
Ledamot i kommunfullmäktige
VÄLFÄRDSPARTIET

Publicerat i: 2011, Alla, Motioner, Vänersborg

Välfärdspartiet röstade nej till kommunal borgen!

2011-11-24 12:00 | 0 kommentarer

Åtagandet innebär för hög risknivå!

Vid sammanträdet i Vänersborgs kommunfullmäktige, onsdagen den 23 november 2011 behandlades frågan om kommunal borgen till Nätaktiebolaget Biogas Brålanda (nätbolaget).

Nätbolaget, ägs av Vänersborgs kommun (73 %), Melleruds kommun (18 %) och Biogas Brålanda AB (9 %).

Nätbolaget bygger och äger ett ledningsnät som binder samman ett antal (ca 20-tal) lantbrukare enligt uppgift där rötgas från bl a gödsel kan renas till ex fordonsgas. Enda kund till nätbolaget är Biogas Brålanda AB som ägs av Trollhättan Energi AB, helägt av Trollhättans stad.

Ett beviljande av kommunal borgen till nätbolaget kan innebära

- i bästa fall ett gynnande av driften i Biogas Brålanda AB, som ägs av Trollhättans energi AB och ett 20-tal lantbrukare i Vänersborg och Mellerud.

- i sämsta fall att kommunen om några år står som ägare till ett ledningsnät som ingen längre önskar hyra varpå kommunen får betala borgensåtagandet.

Ekonomichefen i Vänersborgs kommun, Thomas Sannemalm, skriver i ett utlåtande, Om kommunfullmäktige beslutar sig för att ingå borgen i enlighet med den begäran som lämnats in från Nätaktiebolaget Biogas Brålanda så vill Ekonomikontoret betona, att åtagandet innebär en hög risknivå.

Välfärdspartiet röstade nej till borgensåtagandet.

Orsaken är bl a den ‘varning’ som ekonomichefen Sannemalm skrivit att åtagandet innebär en hög risknivå. Vi tycker inte att Vänersborgs kommun skall använda skattepengar till ett osäkert projekt som måste fungera över 30 år innan nätbolaget får tillbaka det investerade kapitalet. Dessutom ska inte Vänersborgs kommun gå i borgen för en oviss verksamhet som gynnar Biogas Brålanda AB som till stor del ägs av Trollhättan Energi AB, helägt av Trollhättans Stad. Om borgen behövs borde Trollhättans Stad gå in som borgenär.

I Välfärdspartiet vill vi inte riskera 7 300 000 kr av våra skattepengar i ett sådant riskåtagande. Dessa pengar behövs inom nödvändiga områden i Vänersborgs kommun.

Vi var inte ensamma om denna inställning, följande röstade nej till borgen,

James Bucci (V), Tove af Geijerstam (Fp), Lena Eckerbom Wendel (M), Niklas Claesson (M), Jeanette Dahlbom (M), Kurt Karlsson (SD), Morgan Larsson (Vfp), Åsa-Katarina Liewendahl (Vfp), Anna Svedung (M) och Cecilia Skenhall (SD).

Publicerat i: 2011, Alla, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"