Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Motion angående sanitära avlopp

2011-05-25 12:00 | 0 kommentarer

 

Gällande sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken.

Byggnadsförvaltningens första möte för året hölls den 27 januari 2011.
Då behandlades ett bygglovsärende vid Gaddesanda. Sökanden ville riva ett befintligt fritidshus och ersätta detta med en nybyggnad, storleksmässigt likvärdigt den gamla byggnaden, cirka 45 m2.

Skälet till nybyggnaden var, att den gamla byggnaden var i så dåligt skick, att den inte gick att reparera, bland annat på grund av mögel. De boende som vistades i fastigheten blev sjuka och fick allergiska reaktioner.

Efter lång och ihärdig debatt avslogs den sökandes önskemål på grund av att avloppsfrågan inte är löst på ett långsiktigt helhetsperspektiv.

Byggnaden har i dag en resorptionsanläggning utan wc som är godkänd av Miljö och Hälsa den 20 augusti 2003. Toaletten är en elförbränningstoalett.

Detta är bara ett exempel på en rad tidigare ärenden som avslagits med samma ohållbara motivering.

Välfärdspartiet anser att den låsta situationen är både cynisk och ohållbar, då den enskilde försätts i en helt omöjlig situation. Att detta får fortsätta år efter år, utan att något har hänt under de senaste 20 åren, är för oss helt oacceptabelt.

Miljö och Hälsa som är den huvudansvariga myndigheten i dessa frågor, måste agera skyndsamt och konstruktivt, för att bryta detta dödläge som råder, bland annat vid Gaddesanda och Nordkroken.

För att råda bot på dessa missförhållanden, bör en dialog med de boende snarast inledas, för att i samförstånd lösa avloppsfrågorna långsiktigt.

Välfärdspartiet föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö och Hälsa och Byggnadsnämnden att man vidtar åtgärder utan dröjsmål enligt motionen.

Vänersborg den 25 maj 2011
Morgan Larsson
Ledamot i kommunfullmäktige
VÄLFÄRDSPARTIET
Publicerat i: 2011, Alla, Motioner, Vänersborg

Kontakta oss!

Vi vill att du kontaktar oss berättar om dina erfarenheter i kontakt med personer i Vänersborgs kommun, sjukvården i Västra Götaland eller händelser i vårt land.

Klicka på fliken "Bra att veta"
och "Kontakta oss"