VÄLFÄRDSPARTIET (Vfp) bildades 2005.

Partiet finns registrerat hos Valmyndigheten och har partinamnet skyddat i Västra Götaland. VÄLFÄRDSPARTIET är ett fristående tvärpolitiskt parti, vi har ingen koppling till något annat parti med samma eller liknande namn.

Så här når du oss

            Partikansliet,  telefon 0704-  98 83 46 (även tel.svar.)

Morgan Larsson ordförande, telefon 0728- 01 07 14 

Plusgiro 44 19 42 –0 Bankgiro 5802-8705

E-post: kansliet@valfardspartiet.se

 

Varför namnet Välfärdspartiet?

Vi får ofta frågan, varför vi heter Välfärdspartiet. Vad betyder namnet, vår logo och vad står vi för?

VFP är förkortningen på partiets namn, Välfärdspartiet. Hjärtat har ett stort symbolvärde för oss. Vårt hjärta rymmer våra känslor och vår personlighet. I de antika kulturerna var hjärtat den främsta källan till känslor och kraft. I Kina ansåg man att hjärtat var det organ som styrde människors känslor, moral och inre balans. Hjärtat i vår logo står för hälsa, välmående och trygghet.

Det absolut viktigaste är hur vi är som människor och mot varandra. Har vi ett ärligt hjärta?

Vi vill verka för alla människors bästa. Alla har vi rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Vi bör alla vara med på spelplanen och inte sitta på läktaren, vi är alla med i laget. Tillsammans kan vi göra det bästa av vår tillvaro och våra liv. Vi tror att alla människor har ett behov av att vara något. Varje människa vill vara omtyckt, behövd, bli sedd och vara accepterad. Vi vill alla känna oss delaktiga, respekterade och trygga i livet.

Välfärdspartiet vill skapa ett samhälle där du känner trygghet, vilket är en grundpelare i livets alla faser. För oss är den starka känslan av trygghet lika med välfärd, därför namnet Välfärdspartiet. Det är svårt att räkna upp alla områden inom vår välfärd men trygghet i livets alla skeenden är vår ledstjärna. 

Välfärdspartiet vill skapa trygghet, här är ett litet urval av våra hjärtefrågor:

 • Förutom den självklara rätten att växa upp i ett hem med kärleksfulla föräldrar, måste vi ha en fungerande barnomsorg i kommunerna.
 • Vi ska ha en trivsam skola och få nyttig kunskap förmedlad av engagerade lärare. Kunskap som vi har nytta av i hela vårt liv. Vi får absolut inte känna oss utanför eller bli mobbade.
 • Vi ska som ungdomar ha samlingsplatser där vi organiserar och genomför olika verksamheter.
 • Vi ska alla ha möjligheter att försörja oss genom ett hederligt arbete.
 • När vi behöver sjukvård ska vi få vård av en engagerad sjukvårdspersonal. Vi måste kunna känna oss säkra på att vi får den bästa vården.
 • När vi slutar vårt aktiva yrkesliv måste vi få en trygg ekonomi genom våra pensioner.
 • Vi ska ha ett tryggt och väl fungerande äldreboende när det behövs.
 • Vi måste alla få känna den självklara rätten att vara trygga på gator och torg alla tider på dygnet.
 • Vi kräver ärliga politiker som lyssnar till invånarna, som är ödmjuka och saknar prestige. De ska absolut på bästa sätt samarbeta och förvalta våra skattepengar på ett hederligt sätt.
 • Vi vill ha en ren och hälsosam miljö. Vi vill markera att miljöarbetet är mycket viktigt och att det aldrig får mätas i enbart ekonomiska termer. 
 • Vi värnar om alla djur. Våra tamdjur ska ha det bra och inte utsättas för något slags lidande.

 Det som vi här har skrivit är välfärd för oss, därav namnet Välfärdspartiet.

Partistyrelsen

 

Välfärdspartiets representation i Vänersborgs komun.

 

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Morgan Larsson

Åsa Katarina Liewendahl

Ersättare

Bengt Rydholm

Sven-Gunnar Larsson

 

Kommunstyrelse

Ersättare

Morgan Larsson

 

Barn- och Ungdomsnämnd

Ordinarie

Bengt Rydholm

Ersättare

Ridha Elouni

 

Byggnadsnämnd

Ersättare

Sven-Gunnar Larsson

 

Kunskapsförbundet Väst

Ersättare

Bengt Rydholm

 

Kulturnämnd

Ersättare

Åsa-Katarina Liewendahl

 

Samhällsbyggnadsnämnd

Ersättare

Magdalena Hansson

 

Socialnämnd

Ordinarie

Morgan Larsson

Ersättare

Magdalena Hansson

 

Krisledningsnämnd

Ersättare

Morgan Larsson

 

Överförmyndarnämnd

Ersättare

Morgan Larsson

 

Demokratiberedning

Ordinarie 

Einar Hansander

Ersättare

Sven-Gunnar Larsson

 

Valberedning

Ersättare

Morgan Larsson