Möteskalender 2019

 Politisk möteskalender för Vänerborgs kommun -  nämnder och utskott
Organisation Kl. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
 Kommunfullmäktige  18:00  - 13 20 24 22 19 - - 18 23 27 18 
 Kommunstyrelse  08:30 30 27 27  - 8 5 - 4 13 
 Kommunstyrelse AU  13:00  8,29 19 5,26 26 28 11 - 13 24 29 26 10
 Överförmyndarnämnd  13:15  9 20 13 10 8 12 - 21 11 16 13 11
 Personal och Förhandlings Utskott  13:30  31 21 28 25 23 19 - - 5 10,24 21 19
 Byggnadsnämnd  08:30  23 - 6 17 22 19 - 21 18 - 6 11
 Barn- och Utbildningsnämnd  08:30 22 19 19 23 21 18 - - 17 15 19 17
 Kultur- och Fritidsnämnd

 08:30

13:15

 29 -  19  23 28  - - -  17 -  5 17
 Miljö- och Hälsoskyddsnämnd  14:00 15 12 12 9 7 11 - - 3 8 5 10
 Samhällsbyggnadsnämnd  08:30  - 1 1,22 19 17 14 - - 13 18 15 13
 Samhäll - Fastighets - Utskott  18:30  18 15 8 5 3,28 - - 30 - 4 1,29 -
 Socialnämnd  08:30 25 22 22 19 24 14 - 30 20 25 22 13
 Socialutskott  08:30  3,16,30 13.27

13,27

10,24 8,22 5,19 3,17 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18