Skriv ett inlägg

Skriv ett inlägg du också.

Skriv dina åsikter, vad är bra vad är dåligt, tips till partiet, politiska frågor, gratulera någon, lägg in en annons.

Skriv vad du vill, du är helt anonym om du inte skriver ditt namn i inlägget.:) ;) :D  :O :P :| :S     


Webbansvarig kan utan förvarning ta bort inlägg som anses olämpliga.

Tidigare inlägg

Antal inlägg: 6

Namn: Anita K
Tidpunkt: 2013-10-02 07:59
Efter att ha avlyssnat kommunfullmäktigemötet den 25/9-13 måste jag påtala vikten av hur man behandlar varandra. Att luttrade politiker i kommunen nedvärderar andra politiker verbalt känns helt fel. Det är väl inte på det sättet, man skall vinna kommuninvånarnas förtroende, genom att tala om hur lite andra fattar, skriver, pratar m m. Olika åsikter är ju en självklarhet och givande, men man kan behandla varandra med respekt. Ingen är bättre/sämre än den andre. Samarbeta istället där det är möjligt.

Namn: Gunnar J
Tidpunkt: 2013-07-29 11:36
2013-07-29
Ang. Brandstationen i Vargön. Vad håller Bosse Carlsson Centerpartiet på med?
Man ska inte kasta sten på andra när man själv sitter i glashus.
Bosse nämner att det Miljöpartiet gjorde på KF är kasta pengarna sjön. (se KF protokoll.)
Det var där Bosse slängde momspengarna (17 milj.) Ang. Solängen. Det verkar som Centerpartiet är lite desperata inför nästa års val.

Namn: Gunnar Johansson
Tidpunkt: 2013-07-24 16:48
På debattsidan 21 juni skriver S och C. KATASTROF
På insändarsidan 28 juni talar S och C hur bra dom var under förra mandatperioden att det var Ni som köpte Gamla Holmen området för att även i fortsättningen för att skapa industri och
arbetstillfällen. Men nämner inte ett ord om att dom missade
17 miljoner i moms pengar ang. Solängen och inget ang. ARENAN (lån på 200 miljoner)
Flera idrottsanläggningar i kommun blev eftersatta under den
mandatperioden b l a idrottsanläggningen i Frändefors.
Ni talar om att flera äldre boende byggdes och skolor renoverades Det var väl bra att ni gjorde något.
När ni var så bra varför tappade 11 mandat?


Namn: Gunnar Johansson
Tidpunkt: 2013-07-24 16:04
2013-07-24
Plantaget bör göras mer ljus och trevlig så folk kan trivas och
vistas där. Plantaget ska vara mer barnvänligt. Plantaget bör
gallras man ska inte behöva ha på sig vinterkläder om vill vi
sättas sig där under sommaren och allsångskvällar
Det har inte varit personer som har vistas där hittils i sommar.

Namn: Mattias C
Tidpunkt: 2013-07-01 12:06
Då jag är politiskt intresserad har jag följt de politiska partierna i Vänersborgs kommun där jag är bosatt, läst hemsidor, bloggar, politiska protokoll och partiernas aktivitet i tidningarna mm.
Efter noggranna analyser och egen forskning är den politiska agendan klar inför kommunalvalet 2014.
Detta kan vem som helst komma fram till som vill rösta på rätt parti.
Viktigt, skilj på riksdagspolitik och kommunpolitik. Partierna agerar olika i riksdag och kommun. Så var noga med hur du röstar i kommunvalet.

Moderaterna:
En knappt aktiv hemsida. M som är det största allianspartiet i kommunen borde vara mycket mer aktiva. Är försiktiga, lyssnar för mycket på tjänstmännen i kommunen, gjorde bort sig i skolfrågan. De har ingen känsla för folket och kan inte samarbeta med andra partier utanför alliansen. Kan inte kompromissa. Är ingen bra röst för kommunen.

Folkpartiet:
Inaktiv hemsida där man tackar för rösterna 2010. Mer intresserade än så är man inte. Syns inte, finns inte. Underordnar sig M. Har samma ordförande i Demokratiberedningen och i Byggnadsnämnden, inte bra. Ordföranden sköter båda uppdragen undermåligt. Partiet inger inget förtroende i politiken. Kommer även efter nästa val att underordna sig M. Bortkastad röst.

Kristdemokraterna:
Inaktiv hemsida där man tackar för rösterna 2010. Syns inte, finns inte. Saknar förtroende. De kan inte reparera detta inför nästa val eftersom de även då kommer att underordna sig M. Bortkastad röst.

Socialdemokraterna:
Aktiv hemsida men ingen funktion där medborgarna kan skriva. Kommunens farligaste parti jämte Centern. Kan inte samarbeta med andra partier. Kan och vet alltid bäst. Vill inte kompromissa vilket tydligt framkom vid budgetförhandlingarna under våren 2013. Har olämpliga företrädare som skämmer ut kommunen. Dahlin som flera gånger svär och är överlägsen från talarstolen på fullmäktiges möten. Saknar ödmjukhet och vilja att lyssna på andra. Förstör kommunen, har med C orsakat skattebetalarna en bankskuld från 0 kr till nuvarande 200 miljoner. Varje röst på S innebär en försämring för kommuninvånarna. Sämsta rösten.

Centerpartiet:
Har en aktiv hemsida men ingen funktion där medborgarna kan skriva inlägg. Har kommunens störste politiske skojare, Bo Carlsson i sina led. Partiet är allierat med S. Carlsson orsakade oss skattebetalare en kostnad på ca 16-17 miljoner genom att inte skriva på ett papper i tid. En skandal som tystats ner. C säger JA till allt som låter bra bara man kan tjäna en röst. Det finns seriösa politiker i partiet men den helt dominerande Carlsson är en kvarnsten som sänker alla de andra, ja hela partiet. En röst på C innebär en röst på S och en försämring för kommuninvånarna oavsett vad C säger. Ett farligt parti.
Tillsammans med S den sämsta rösten.

Vänsterpartiet:
Tredje största partiet. Har en aktiv hemsida men ingen funktion där medborgarna kan skiva inlägg, dåligt. Är aktiva och har bra och pålästa politiker. Tar, från talarstolen, mest tid på fullmäktiges möten. Prat som ingen orkar lyssna på. Flera skriver långa bloggar som ingen, mer än de närmast sörjande, orkar läsa. Vill mycket som inte har en bra förankring i verkligheten. Budgeten 2013 är lagd till ca 45 miljoner bara med lånade pengar, ansvarslöst. Kan mycket väl höja kommunalskatten. Har politiker i sina led som har svårt att samarbete. Får inte min röst men är bättre alternativ än S och C.

Miljöpartiet:
Har en inaktiv hemsida. Ett oberäkneligt parti som kan rösta hur som helst. Är mest fokuserade på miljöfrågor och har en tendens att "hänga med de andra partierna" i andra viktiga frågor. Inte helt pålitliga. Inte min röst men bättre än S och C.

Välfärdspartiet:
Kommunens nya intressanta parti. Ett parti som verkligen behövs i kommunen men med större makt och inflytande. Analyserar de stora och viktiga frågorna på ett bra sätt. Modiga och vågar gå emot alla andra om de tror på en sak. Ensamt parti som var emot Kunskapsförbundet Väst, ville ha ett samarbetsavtal i stället. Kämpade för landsbygdsskolorna. Har öppnat kommunen för en öppen demokrati genom att driva igenom frågor om medborgarförslag och medborgardialog. Har lyckats bra med bara två mandat, är värda betydligt fler mandat och inflytande. Partiet efterlyser mer politiskt samarbete och öppenhet.
De får utan tvekan min röst i valet 2014. Bästa rösten.

Sverigedemokraterna:
Inget alternativ alls. Har inga platser i den kommunala politiken mer än i Demokratiberedningen och där skall alla partier ha en representant. Nej, Sd har inget att hämta i kommunpolitiken, en bortkastad röst.

Namn: Anna-Stina
Tidpunkt: 2013-04-11 08:25
Jag vill tacka Välfärdspartiet för allt ert arbete. Ni är det enda partiet med politiker som man kan lita på.
Sagt är sagt och ni står för ert ord, det värdesätter jag.
Hoppas ni får många röster i nästa års val. Min och mina vänners röst får ni.