Aktuella artiklar

Fria bussresor för yngre!

2013-11-26 00:00 | 0 kommentarer

Sänk åldern för gratisresor på buss!

I Vänersborgs kommun åker pensionärer från 75 år och uppåt buss gratis under vissa tider. Under tiden 08:30 – 15:00 och 18:00 – 06:00 är det fritt att åka liksom dygnet runt på lördag, söndag och helgdagar.

Vi tycker att detta är bra men vi vill göra ett par förändringar.

Välfärdspartiet vill sänka åldern för gratisresor från 75 år till 65 år, vi vill att resorna skall gälla alla tider på dygnet och även omfatta resor inom Trollhättans kommun.

Vi menar att det finns ekonomiskt utrymme att förbättra villkoren.

Nu hoppas vi att de övriga partierna skall ställa upp på Välfärdspartiets förslag till förbättringar för Vänersborgs pensionärer.

Publicerat i: Aktuellt

Bengt Rydholm partiets "ungdomsprofil"!

2013-10-30 00:00 | 0 kommentarer

Bengt Rydholm, Välfärdspartiets representant i bland annat Barn- och ungdomsnämnden, har ägnat större delen av sitt liv åt barn och ungdomar.

Läs mer här ...


Publicerat i: Aktuellt

Risk för odemokratisk behandling!

2013-10-15 00:00 | 3 kommentarer

I november 2011 lämnade Välfärdspartiet in en motion till Kommunfullmäktige i Vänersborg. Rubriken på motionen är Medborgarförslag och partiets mening är att alla folkbokförda i Vänersborgs kommun ska få lägga förslag till kommunfullmäktige. En ledamot i fullmäktige kan lämna en motion medan övriga medborgare i kommunen lämnar förslag.

Läs mer här ...

Publicerat i: Aktuellt

Öppna dörrarna på Vänersborgs polishus!

2013-10-09 00:00 | 2 kommentarer

Polisförbundets huvudskyddsombud i Västra Götaland heter Anders Carlsson. Han har gjort ett intressant uttalande i TTELA och säger ”Vi kan aldrig vara för många poliser i yttre tjänst. Om man lägger ner stationer, centraliserar och låter färre jobba på mindre orter, då jobbar vi inte förebyggande. Vi är inte där vi borde vara, det är omöjligt. Vi kommer först när något redan har hänt.”

Läs mer här ...

Publicerat i: Aktuellt

Om budgeten och Gläntan

2013-09-23 00:00 | 1 kommentarer

Välfärdspartiet har tillsammans med M, Fp, Mp och Kd lagt ett gemensamt budgetförslag för Vänersborgs kommun 2014. Om inget oförutsett inträffar som förändrar förutsättningarna kommer vi att rösta för detta förslag vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2013.

Ett tungt vägande skäl till partiets ställningstagande är att driftsbudgeten för 2014 är finansierad, det vill säga intäkter och kostnader tar ut varandra och det blir ett 0-resultat. Kommunen behöver inte låna pengar och vi har planerat för en kontrollerad och ansvarsfull ekonomi. ...

Läs mer här. . .

Publicerat i: Aktuellt

Följ oss på vår hemsida!

2013-09-11 00:00 | 0 kommentarer

Från och med nu och fram till valet i september 2014 kommer vi i Välfärdspartiet att skriva artiklar om partiets politik på vår hemsida.  Det kommer att handla om politiken i Vänersborg och olika intressanta frågor.

Du är välkommen att besöka hemsidan och gärna delge oss dina åsikter och tankar.

Vårt mål är att skapa en kommun där vi trivs och vill bo.

Publicerat i: Aktuellt

Läkaruppror!

2013-08-01 00:00 | 1 kommentarer

Läkare i Sverige har gått ut med upprop där man i rubriken skriver ”Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!”

Mycket oroande och extremt ovanligt att läkare skriver på detta sätt och att så många läkare, sköterskor m fl sedan skriver under upproret. I skrivande stund har 8721 skrivit under.

Detta visar att sjukvårdspersonalen själva är mycket oroade över den vård de själva har möjlighet att ge.

Välfärdspartiet som parti stöder detta uppror. Partiet har skrivit under upproret (nr 8135) liksom flera medlemmar i partiet.

Läs mer här...

Publicerat i: Aktuellt

Kunskapsförbundet redan ett fiasko?

2013-05-10 00:00 | 1 kommentarer

Av sammanlagt 17 olika kommunala partier i Vänersborg och Trollhättan var det bara Välfärdspartiet som var emot bildandet av kommunalförbundet ”Kunskapsförbundet Väst”.

Det är i sig ganska speciellt men nu, redan efter fem månader, har kommunalförbundet fått för stora problem efter alldeles för kort tid.

Läs mer här.

Läs tidigare artikel.

Publicerat i: Aktuellt